Obs Westerkim
Openbare Basisschool Westerkim
Waar persoonlijke aandacht de norm is
Vermeerstraat 1 | 5102 DC Dongen |    0162 - 31 38 36

Gymrooster


Om het tijdverlies door omkleden en het naar de gymzaal lopen te beperken, geven we dit schooljaar één gymles van 1½ uur per week.

Twee jaargroepen hebben steeds tegelijkertijd gym. Hierdoor zijn de groepen groot genoeg om alle spellen te kunnen doen. Omdat de sporthal groot genoeg is, is er ook alle ruimte voor toestellessen. Tijdens alle gymlessen zijn steeds twee leerkrachten aanwezig.

Na de herfstvakantie wordt deze nieuwe werkwijze geëvalueerd.

maandag, 13.30-15.00 uur
groep 7 en 8
woensdag, 8.30-10.00 uur
groep 5 en 6
woensdag, 10.30-12.00 uur
groep 3 en 4Stichting Bravoo