Obs Westerkim
Openbare Basisschool Westerkim
Waar persoonlijke aandacht de norm is
Vermeerstraat 1 | 5102 DC Dongen |    0162 - 31 38 36

De medezeggenschapsraad: MR


“De MR vertegenwoordigt de ouders en leerkrachten richting de directie en het bestuur van de school.”

De MR bestaat uit twee ouders en twee teamleden. Ieder lid zit voor een periode van drie jaar in de MR. De MR komt zes keer per jaar bij elkaar om te praten over de vorderingen op school het over beleid dat op school wordt gevoerd. De MR-vergaderingen zijn openbaar.  U vindt de notulen van deze vergaderingen onderaan deze pagina.

De MR heeft twee soorten bevoegdheden:
  1. Instemmingsrecht: de MR wordt gevraagd goedkeuring te geven
  2. Adviesrecht: de MR wordt gevraagd advies te geven
De MR heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht over de schoolgids, het schoolplan, het schoolreglement, de klachtenregeling en regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Adviesrecht heeft de MR onder andere over het lesrooster en de organisatie van de school.


Samenstelling van de MR


Op onze school bestaat de huidige MR uit 4 leden.

Namens de oudergeleding hebben zitting:
 
Hans Rams
Vader van Dimitri in groep 8
 
Marlies Tresoor
Moeder van Sanne in groep 8 en Ilse in groep 6.
   
Namens het personeel hebben zitting:

Roos Kosse
Leerkracht groep 5-7
 
Ingrid Meulemans
Leerkracht groep -4

Via de MR kunt u dus uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen. Ook kunt u de MR–leden altijd aanspreken over bovengenoemde zaken. Dit kan ook via de e-mail: mr@obswesterkim.nl  of het persoonlijke mailadres van een van de leerkrachten.

De MR heeft een Handboek opgesteld met meer informatie. U kunt dit handboek hier downloaden.

Notulen MR-vergaderingen:
Notulen 18 september 2018

Jaarverslag 2017-2018


Notulen 4 april 2018

Notulen 14 december 2017


Notulen 11 oktober 2017

Notulen 10 juli 2017

Notulen 8 mei 2017

Notulen 14 maart 2017

Notulen 15 november 2016

Notulen 3 oktober 2016

Notulen 4 juli 2016

Notulen 23 mei 2016

Notulen 14 maart 2016

Notulen 25 januari 2016

Notulen 23 november 2015

Notulen 28 september 2015

Notulen 26 januari 2015

Notulen 24 november 2014

Notulen 29 september 2014
Stichting Bravoo