LEERLINGEN DAGELIJKS VEILIG NAAR SCHOOL

OBS Westerkim draagt het Brabants VerkeersveiligheidsLabel

Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Daarom is het belangrijk dat kinderen leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is hiervoor een speciaal keurmerk in het leven geroepen: het Brabants VerkeersveiligheidsLabel. OBS Westerkim vindt veiligheid rondom de school en in het verkeer belangrijk voor kinderen. Wij zijn trots eigenaar van dit label. Om voor dit label in aanmerking te komen, moet de school kunnen aantonen dat er actief en structureel aandacht is voor verkeersonderwijs. Dit doen wij door het geven van verkeerslessen, maar ook door aandacht te hebben voor een veilige schoolomgeving.
OBS Westerkim is onderdeel van Stichting Bravoo