Kanjertraining

KANJERSCHOOL OBS WESTERKIM Kanjertraining is een manier van omgaan met elkaar Als gecertificeerde Kanjerschool heeft OBS Westerkim alleen maar leerkrachten die de speciale Kanjertrainingen hebben gevolgd en dus precies weten hoe ze de Kanjerlessen moeten geven. Kanjer gaat uit van preventie, een veilig en open schoolklimaat en een visie dat kinderen hun eigen gedrag kunnen […]

Team

INSPIREREND SAMENWERKEN Samen zijn wij OBS Westerkim Goed onderwijs vereist gedreven leerkrachten. Deskundigheid en ontwikkeling staan bij ons hoog in het vaandel. Op onze school gaan we op een inspirerende en respectvolle wijze met elkaar om, waarbij samen werken en samen leren centraal staan. Het gedreven team van OBS Westerkim is een mix van ervaring, […]

Visie

SAMEN ANDERS EN GELIJK ZIJN OP OBS WESTERKIM De kracht van openbaar Daltononderwijs OBS Westerkim is een openbare Daltonschool. Bij ons wordt de diversiteit van de leerlingen als individu en de verschillen in afkomst als één van de belangrijkste krachten gezien. Daarnaast hechten wij grote waarde aan de pijlers waarop het Daltononderwijs is gebaseerd; zelfstandigheid, […]

Daltononderwijs

ZELF KIEZEN, ZELF PLANNEN EN SAMENWERKEN Elke leerling gun je Daltononderwijs Daltononderwijs staat voor een brede vorming. Zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal- emotioneel. Deze vorming draagt bij aan een sterke persoonsontwikkeling. Op OBS Westerkim vinden wij het belangrijk rekening te houden met de mogelijkheden en de verschillen tussen kinderen. Aandacht voor ieder kind, zelfstandigheidsbevordering, […]

Onderwijskwaliteit

EFFECTIEVE DIRECTE INSTRUCTIEMODEL Zelfstandig leren met EDI-onderwijs De manier van lesgeven levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Daarom wordt op OBS Westerkim voor de meeste lessen het Effectieve Directe Instructiemodel gehanteerd. Onze leerkrachten zijn hiervoor gecertificeerd. In de visie van EDI gaat een kind pas zelfstandig oefenen als de leerkracht zeker weet […]

Ondersteuning

EXTRA ONDERSTEUNING LEERLINGEN Interne begeleiding Het ondersteunen van de kinderen op onze school is een teamverantwoordelijkheid. De leerkracht zorgt ervoor dat het kind zich in de klas optimaal kan ontwikkelen. Soms is er meer ondersteuning nodig en zal de intern begeleider meekijken. Samen met de leerkracht zal bekeken worden waar aanpassingen gedaan kunnen worden om […]