Persoonlijke aandacht voor elke leerling

KINDEREN LEREN OMGAAN MET ELKAAR EN MET ELKAARS VERSCHILLEN

Openbaar
Daltononderwijs
Samen verschillen
omarmen
Vrijblijvende
rondleiding

Groot in diversiteit

OBS Westerkim is gevestigd in de wijk Dongen West en onderscheidt zich met de combinatie van openbaar- en Daltononderwijs van andere scholen in de regio. Een grote diversiteit aan leerlingen geeft OBS Westerkim een bijzondere positie. Er is veel aandacht voor verschillende culturen, achtergronden en maatschappelijke visies. Kinderen maken al vroeg kennis met onderlinge verschillen en overeenkomsten.

Samen omarmen wij deze verschillen en putten hier kracht uit. Kinderen leren elkaar te respecteren en samen te werken. Zaken die het onderwijs rijker maken en leerlingen veel uitdagingen en extra kansen bieden bij het opgroeien in onze maatschappij. Op OBS Westerkim leren kinderen van elkaars verschillen en vinden zij binnen deze verschillen ook weer overeenkomsten.

VRIJHEID EN ZELFSTANDIGHEID VORMEN DE BASIS

Veiligheid, structuur en goed onderwijs

Een goed pedagogisch klimaat vormt, samen met een enthousiast team van leerkrachten, de basis voor uitdagend onderwijs. Met doelgericht onderwijs in kleine groepen wordt gewerkt aan een brede algemene ontwikkeling van de leerlingen. Door kinderen keuzevrijheid en verantwoordelijkheid te geven wordt bijgedragen aan de persoonsontwikkeling van het kind.

Door te werken in kleine (combinatie)groepen biedt OBS Westerkim binnen de reguliere lestijd veel ruimte voor de individuele ontwikkeling van het kind. Kwaliteit en vooruitgang staan hierbij centraal, zodat kinderen opgroeien tot zelfstandige en ruimdenkende individuen.

Nieuwsgierig geworden? Bel 0162 31 38 36 en maak een afspraak met Petra van Bergeijk (directeur). Ze vertelt u graag alles over OBS Westerkim.

OBS Westerkim is onderdeel van Stichting Bravoo