SAMEN ANDERS EN GELIJK ZIJN OP OBS WESTERKIM

De kracht van openbaar Daltononderwijs

OBS Westerkim is een openbare Daltonschool. Bij ons wordt de diversiteit van de leerlingen als individu en de verschillen in afkomst als één van de belangrijkste krachten gezien. Daarnaast hechten wij grote waarde aan de pijlers waarop het Daltononderwijs is gebaseerd; zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie. Deze uitgangspunten vormen de kernwaarden waar OBS Westerkim voor staat.

Kernwaarden centraal

In de praktijk zien we dit terug in een school waarin veiligheid, structuur en goede onderwijsresultaten belangrijk zijn. Er is aandacht voor de ontwikkeling van het individu, zowel op cognitief als op maatschappelijk gebied. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen in de kernwaarden waar wij voor staan. We zien betrokken leerlingen. Diversiteit is de basis en kracht voor ons onderwijs. Kinderen leren dat er verschillen zijn in cognitie, achtergrond en etniciteit. Ze leren elkaar te respecteren en samen te werken met kinderen met een andere achtergrond. Hierin zien we mogelijkheden om onze leerlingen extra kansen te bieden bij het opgroeien in de hedendaagse maatschappij. We leren van elkaars verschillen en vinden binnen deze verschillen ook weer overeenkomsten.
Door hierbij leerlingen keuzevrijheid te geven, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid te leren en te leren reflecteren, wordt bijgedragen aan de persoonsontwikkeling van het kind, zodat kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en ruimdenkende individuen.
OBS Westerkim is onderdeel van Stichting Bravoo