VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BINNEN DE SCHOOL

Uw peuter binnen de muren van de basisschool

Peuteropvang De Ukkepukken is gevestigd binnen de muren van OBS Westerkim. De peuteropvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar ter voorbereiding op de basisschool. Op de peuteropvang wordt gewerkt met het voorschoolse programma Uk en Puk. Het hoofddoel van Uk en Puk is het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid. Ook wordt er gewerkt aan sociaal-communicatieve vaardigheden en is er oriëntatie op rekenen. De Ukkepukken is een door de gemeente Dongen erkende VVE (voor- en vroegschoolse educatie) locatie. Door samen te werken en samen buiten te spelen met de kleuterleerkrachten en kleuters van OBS Westerkim, is de stap naar de basisschool minder groot.

Meer over De Toverdroom

Wilt u meer informatie over de peuteropvang, kinderopvang of BSO? De pedagogisch medewerkers van De Toverdroom vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Of kijk op www.detoverdroom.nl

OBS Westerkim is onderdeel van Stichting Bravoo