SAMEN MEER MOGELIJK MAKEN

Samenwerking met enthousiaste ouders

De oudervereniging van OBS Westerkim bestaat uit enthousiaste ouders die de school ondersteunen bij het organiseren van diverse activiteiten. Uit de (vrijwillige) ouderbijdrage van € 21,50 per kind, die jaarlijks door de penningmeester wordt geïnd, worden activiteiten bekostigd. Denk o.a. aan het Sinterklaasfeest, de Boekenmarkt en het Carnavalsfeest. Heeft u een leuk idee of wilt u ook lid worden van de oudervereniging? Stuur een mail naar ov.westerkim@stichtingbravoo.nl of j.rombouts@stichtingbravoo.nl.

OBS Westerkim is onderdeel van Stichting Bravoo