OP OBS WESTERKIM DOEN WE HET SAMEN

Ouderparticipatie

Een goed contact tussen ouders en school is erg belangrijk. Samen hebben we een belangrijke rol in de opvoeding van uw kind. Op OBS Westerkim vinden wij dat ouders en school elkaar moeten aanvullen en moeten versterken in de opvoeding van het kind. Wij hechten er daarom veel belang aan om ouders te betrekken bij ons onderwijs en de diverse activiteiten op school.

Door middel van klassenpost houden wij ouders op de hoogte van de doelen waaraan op dat moment gewerkt wordt. Daarnaast vragen wij ouders om aan het begin van het schooljaar, door middel van een ouderhulpcheque, aan te geven bij welke activiteiten zij dat schooljaar kunnen komen helpen. Ook vragen leerkrachten regelmatig hulp bij activiteiten in de klas.

OBS Westerkim is onderdeel van Stichting Bravoo